Komunikat dotyczący profilaktyki jodowej

Komunikat dotyczący profilaktyki jodowej

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach pojawiło się wiele pytań, czy w Polsce należy przyjmować preparaty jodu w dawkach blokujących jodochwytność tarczycy w związku z wydarzeniami na Ukrainie. 

Odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie NIE.  

Poziom promieniowania w Polsce i w Europie nie uległ zwiększeniu. Dlatego też Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Tyreologiczne oraz Polskie i Europejskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej stoją na stanowisku, że:

 1. profilaktyczne przyjmowanie preparatów zawierających jod (w tym płynu Lugola) w dawkach blokujących jodochwytność tarczycy, tj. w ilościach miligramowych nie jest rekomendowane, ponieważ może ono wywołać niekorzystne skutki zdrowotne dla organizmu takie, jak:
  • ryzyko wystąpienia objawów chorób autoimmunologicznych tarczycy - w przypadku jeśli będą to objawy nadczynności, może zwiększać to ryzyko nasilenia objawów niewydolności krążenia; 
  • preparaty takie, jak płyn Lugola mogą dodatkowo powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego (podrażnienie błony śluzowej, bóle brzucha, biegunka); 
  • podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła;
  • w przypadku objawów uogólnionej alergii na jod, mogą pojawić się także objawy ogólne (gorączka), a także objawy ze strony skóry (wysypka, świąd, trądzik jodowy);
  • preparaty zawierające duże dawki jodku potasu są przeciwwskazane u kobiet ciężarnych i karmiących;
 2. przyjmowanie preparatów jodu w dawkach blokujących jodochwytność tarczycy jest uzasadnione w przypadku osób  przebywających na terenach skażenia promieniotwórczego jodem radioaktywnym, w bezpośrednim pobliżu miejsca wypadku jądrowego.

Przyjmowanie preparatów jodu przez inne osoby może okazać się także niezbędne, jeśli warunki pogodowe (prądy powietrzne, wiatry, opady atmosferyczne) spowodują rozprzestrzenianie się skażenia promieniotwórczego. 

W naszym kraju prowadzony jest ciągły monitoring poziomu promieniowania w atmosferze,  - przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dotyczące zagrożenia radiacyjnego dostępne są na stronach internetowych. W Polsce przygotowane są odpowiednie rezerwy tabletek jodku potasu (zawierające jod w ilościach miligramowych, np. a 100 mg), które zostaną udostępnione, w razie zagrożenia.

Prof. dr hab. n med. Beata Kos-Kudła    
Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Prof. dr hab. n med. Jolanta Kunikowska
Prezes Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

Prof. dr hab. n med. Andrzej Lewiński
Konsultant krajowy w zakresie endokrynologii
Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n med. Leszek Królicki
Konsultant krajowy w zakresie medycyny nuklearnej

Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego