Poniżej znajdą Państwo dokumenty w postaci plików PDF, które można pobrać.

 • Statut
  Statut Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej został uchwalony na zebraniu Członków Założycieli w dniu 18 maja 2017 roku. 
 • KRS
  Pobierz aktualny wypis KRS ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • REGON
  Nr REGON został nadany Polskiemu Towarzystwu Endokrynologii Onkologicznej w dniu 1-08-2017 roku.
 • NIP
  Nr NIP znajduje się w aktualnym wypisie z KRS, do pobrania ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości.


  ___________________________________________________________________________________________________________________