Szanowni Państwo,

Podczas Zebrania Założycielskiego PTEO, które odbyło się w dniu 18 maja 2017 roku
wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej.

 

ZARZĄD GŁÓWNY


Prezes:
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński (Łódź) 

Wiceprezesi:
prof. dr hab. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Kraków)
prof. dr hab. med. Anhelli Syrenicz (Szczecin)

Sekretarz:
dr hab. med. Aldona Kowalska (Kielce)

Skarbnik:
dr n. med. Witold Tomaszewski (Łódź)

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. med. Marek Dedecjus (Łódź/Warszawa) 
prof. dr hab. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska (Łódź)
prof. dr hab. med. Beata Kos-Kudła (Katowice)
prof. dr hab. med. Marek Ruchała (Poznań)

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący:
dr hab. med. Zbigniew Adamczewski (Łódź)

Członkowie:
prof. dr hab. med. Katarzyna Łącka (Poznań)
dr n. med. Magdalena Stasiak (Łodź)